Čo treba vybaviť pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku

Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku - povinnosti a dávky

A) možnosť - nepracujem popri materskej a rodičovskej dovolenke

Prechod z Materskej na Rodičovskú "Dovolenku"

1) Rodičovský príspevok

po cca 6 mesiacoch (väčšinou 34 týždňoch) od nástupu na materské sú viaceré možnosti:

  • Vyčerpať dovolenku, ktorú ste získali počas materskej
    (materské je brané ako práca, takže Vám vzniká nárok na adekvátnu časť dovolenky). Pozor! prídete tým ale o časť rodičovskej dovolenky, pretože tá trvá do 3 rokov dieťaťa. Máte nárok na rodičovský príspevok a plat súčasne. Zároveň si treba overiť, či by s Vami v danom období nemohli rozviazať pracovný pomer (?)
  • Nastúpiť na rodičovskú dovolenku hneď,
    s tým, že dovolenka Vám nemôže prepadnúť a môžete ju čerpať po ukončení rodičovskej.
  • Nastúpiť do práce a iné alternatívy, ktoré už prenechám odborníkom....

Ako vybavovať rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok vám vzniká, ak riadne sa staráte o dieťa a máte trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Vybavuje sa na  Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde treba hlavne priniesť:

2) Zvážiť platenie odvodov

(poistenie v nezamestnanosti a nemocenské) počas Rodičovskej dovolenky

Na Rodičovskej dovolenke sa započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky do obdobia poistenia v nezamestnanosti len zamestnancom.

Samostatne zárobkovo činná osoba nie je z titulu svojej činnosti povinne poistená v nezamestnanosti., môžete si poistenie platiť dobrovoľne. Podrobnosti v Sociálnej poisťovni!

B) možnosť - pracujem popri materskej a rodičovskej dovolenke

Treba zvoliť pre Vás najvhodnejšiu alternatívu:

Rodičovský príspevok

Kým dieťa nedovŕši zákonom stanovený vek, môžete poberať rodičovský príspevok, pričom nárok naň nezaniká, ani ak sa rozhodnete pracovať.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Ak pracujúci rodič umiestni dieťa do zariadenia, možno sa mu viac ako rodičovský príspevok oplatí príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov na starostlivosť v tomto zariadení, najviac však vo výške 230 eur.

Príspevok rodičovi

Ak Vám bol poskytnutý v minulom roku Príspevok rodičovi, bude Vám teraz, pri návrate k rodičovskému príspevku vyplácaný vo výške 75% zo sumy RP.

Daňový bonus

Potvrdenie o čase čerpania Materského i potvrdenie o začiatku čerpania Rodičovskej dovolenky xeroxujte a odkladajte, zíde sa pri uplatňovaní daňového bunusu.

Hľadáte si prácu?

Pripravili sme pre vás dva workshopy zameraná na úspešný návrat do práce:

Hana Google+

Naposledy zmenené sobota, 01 november 2014 12:40
Hana Celušáková

Klinická psychologička, psychoterapeutka, dula

Podporte nás: