Vitajte!

Pre tých, ktorí...

...potrebujú pomoc a podporu v rôznych osobných životných situáciách a krízach...

... alebo pre deti a mládež s ťažkosťami vo vzťahu k rodičom, škole, kamarátom,...

... alebo pre tých, ktorí majú chuť pracovať na svojom osobnostnom rozvoji,

ponúkame naše psychoterapeutické služby.

Psychoterapia je dlhodobejšia práca s klientom. Ide v nej o liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami. Ponúkame psychoterapiu detí i psychoterapiu dospelých. Vychádzame z psychoterapeutických prístupov Na klienta zameranej terapie (PCA), Gestalt terapie a KBT.

Stretáva ju sa tu dvaja ľudia - terapeutka a klient. Pilierom je budovanie kvalitného medziľudského pracovného vzťahu a na jeho podklade spracovávanie, hľadanie riešení a zmierňovanie ťažkostí, s ktorými klient prichádza.

Pracuje tu terapeutka s dieťaťom - bez prítomnosti rodiča. Samotnej terapii predchádza rozhovor s rodičmi a následne i s dieťaťom, o tom aké majú ťažkosti, čo potrebujú a v čom by mohla byť terapia nápomocná. 

Ako už samotný názov napovedá, ide o terapeutickú prácu s manželským párom alebo dvojicou partnerov, ktorí chcú riešiť svoje vzťahové problémy..

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa tohto cenníka.

Kontakty na všetky naše psychoterapeutky a kde nájdete Centrum pre rodinu Kvapka.

Niekedy nemáte možnosť v krátkom čase dohodnúť si osobné stretnutie, ale máte potrebu poradiť sa, či ujasniť si niektoré otázky so psychológom. Napr. čo sa týka výchovy detí, či rozhodovania a „upratovania“ si vlastných pocitov a myšlienok v náročnej životnej situácii.

Podporte nás: