Program „Predškoláčik“

sxc.hu sxc.hu

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ. Cieľom programu je podporiť dieťa v príprave na úspešné zvládnutie začiatku školy, prípadne stimulovať niektoré čiastkové procesy, kde dieťa môže mať určité limity, či oneskorenia - grafomotorika, sluchová pamäť ... 

Jednotlivé stretnutia prebiehajú v uvoľnenej atmosfére, formou hier a cvičení (s využitím pracovných listov). Deti tieto aktivity nevnímajú ako učenie, no i tak dochádza k upevňovaniu ich zručností a schopností. Našim cieľom je podporiť nielen schopnosti detí, ale aj ich sebadôveru a radosť z tvorby a poznávania.

Deti si vyskúšajú rôzne pomôcky a rodičia dostanú informácie o tom, čo s deťmi na stretnutiach robíme, ako aj informáciu o svojom konkrétnom dieťatku, ako s ním pracovať aj v domácom prostredí.

Kde a kedy? 

od 15. 3. 2017, stretnutia budú bývať v stredy, v čase 13:00 - 14.10. Môžete sa prihlásiť.

(12 stretnutí)

Obsah:  Aktivity sú členené do tematických okruhov zameraných na: 

 • rozvoj zrakového vnímania,
 • zrakovej a sluchovej pamäte,
 • podporu pozornosti, 
 • diferenciáciu laterality,
 • podporu schopnosti rytmizácie a
 • grafomotoriky,
 • podpora schopnosti rytmizácie,
 • rozvoj grafomotoriky,
 • podporu orientácie v priestore,
 • rozvoj seriality,
 • rozvoj základných matematických predstáv.

Cena: 105 € 

Skupina detí je uzatvorená, s max. počtom 10 detí, skupinu vedú 2 lektorky.

Miesto konania - Centrum pre rodinu Kvapka

Prihlásenie:

Mária Kopčíková -  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 0903 / 76 97 08.  Do prihlášky uveďte prosím „Predškoláčik“ a presný dátum narodenia vášho dieťaťa.

Pracovný materiál, čaj, vodu, drobné občerstvenie budú mať deti k dispozícii. 

Kto sú lektorky:

Mgr. Liliana Šimečková, Phd.

Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončila v roku 1996. V roku 2002 získala doktorát z odboru špeciálna pedagogika. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. Naďalej sa vzdeláva na SZU v Bratislave.

Má dlhoročné skúsenosti v poradenskej práci s deťmi, adolescentami ich rodičmi a učiteľmi. Pracuje individuálnou a skupinovou formou.

Mgr. Mária Kopčíková 

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 1998. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2001). Od roku 2009 je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.

Takmer 10 rokov pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Venovala sa najmä práci s deťmi a s celými triednymi kolektívmi (problémy v správaní a adaptácii na školu, či škôlku).

Od roku 2009 pôsobí v súkromnej praxi.

Prihlásenie

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradení iba tí záujemcovia, ktoré zaplatia kurzovné v stanovenom termíne. Táto suma je nevratná a slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Uhradením poplatku vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami účasti na kurze.

Naposledy zmenené pondelok, 06 február 2017 09:59
Administrator

Centrum pre rodinu Kvapka, n. o.

Sme rodičmi

Podporte nás: